Theo hệ đo lường Vàng thì 1 ounce Vàng = 0,833 cây Vàng (1 ounce Vàng = 0,833 lượng Vàng). 1 ounce = 28.3495231 grams.
Trong ngành kim hoàn ở Việt Nam, khối lượng của vàng được tính theo đơn vị là cây (lượng hay lạng) hoặc chỉ.
Một cây vàng nặng 37,50 g.
Một chỉ bằng 1/10 cây vàng.
Trên thế giới, vàng thường được đo lường theo hệ thống khối lượng troy, trong đó 1 troy ounce (ozt) tương đương 31,103 476 8 g.
so sanh 1 ounce với vàng
Như vậy:
1 Lượng = 1,20556 troy ounces
1 Tấn (Metric Ton)= 32.150 troy ounces
1 Kilogam (kilo) = 32,15 troy ounces
Tuổi (hay hàm lượng) vàng được tính theo thang độ K (Karat).
Một Karat tương đương 1/24 vàng nguyên chất. 
Vàng 99,99% tương đương với 24K. 
Khi ta nói tuổi vàng là 18K thì nó tương đương với hàm lượng vàng trong mẫu xấp xỉ 75%.
Vàng dùng trong ngành trang sức thông thường còn gọi là vàng tây có tuổi khoảng 18K.
Hiện nay ở Việt Nam người ta thường kinh doanh vàng dưới dạng các bánh, thỏi, nhẫn, dây chuyền, vòng, lắc với hàm lượng vàng chủ yếu là 99,999% hay 99,99%, 99,9%, 99% hay 98%.