CONTENT MARKETING LÀ GÌ?
Content Marketing được cấu tạo từ 2 từ: Content + Marketing. Mika đi từng từ rồi ghép lại ha.
A. Marketing là gì?
Giờ nè, nội định nghĩa Marketing đã có mấy ngàn định nghĩa. Các cụ tổ Marketing nhà ta mỗi cụ chơi một định nghĩa khác nhau, dzui lắm. Nên mình có thể chọn định nghĩa của một cụ để nghe theo, gọi nôm na là tự tạo đức tin Marketing của mình.
Đa số dân Marketing sẽ theo cụ Philip Kotler. Nhưng mình kết cụ Seth Godin với định nghĩa “Marketing là tạo ra Con Bò Màu Tím”. Tùy mỗi người.
quảng cáo trong thang máy

Content là gì?
– Theo Google Dịch, Content là Nội Dung.
– Theo Wikipedia: “Nội Dung và Hình Thức là một cặp phạm trù trong phép biện chứng duy vật của chủ nghĩa Mác-Lenin và là một trong những nội dung của nguyên lý về mối liên hệ phổ biến dùng để chỉ mối quan hệ biện chứng. Nội Dung tức phạm trù chỉ tổng hợp tất cả những mặt, những yếu tố, những quá trình tạo nên sự vật. Và Hình Thức là phạm trù chỉ phương thức tồn tại và phát triển của sự vật, là hệ thống các mối liên hệ tương đối bền vững giữa các yếu tố của sự vật đó.”
Kết hợp cả 2 điều trên, mình sẽ có được một thắc mắc nhè nhẹ: “Ủa vậy mấy cái định nghĩa về Content Marketing các thầy, các cô, các thánh, các thần lấy ở đâu ra chém hay vậy ta?”
Tự chế ra hết đó các mẹ ạ. Họ tự chế tác để cho ra đời các tài liệu về Content Marketing-theo-cách-họ-tự-cho-là đúng. Sau đó tụi mình mỗi đứa đọc một tài liệu, tin tưởng vào tài liệu đấy và cãi nhau ỳ đùng về định nghĩa + cách làm Content Marketing.
 Hãy làm theo cách chúng ta nghĩ, quan trọng là tiền. Làm thế nào cũng được, miễn ra tiền thì thôi. Các cụ tổ Marketing nhà ta mỗi cụ còn có một định nghĩa và cách làm riêng mà. Nên mình thích nghĩ và thích làm cách nào là quyền của mình.