Duy trì một thái độ tích cực cho bản thân cũng như cho công việc. Nếu công việc không tiến triển theo ý muốn, đừng than vãn mà hãy đứng lên và sửa sai. 
– Luôn có nhiều phương án tiếp cận với từng đối tượng khách hàng khác nhau. 
– Phải luôn nhớ rằng khi đi mua hàng, khách hàng luôn ở thế “phòng thủ” vì họ thiếu niềm tin. Bạn cần tạo dấu ấn cá nhân bằng cách trả lời rõ ràng và chi tiết mọi thắc mắc của khách hàng.
– Luôn mang theo catalog về các sản phẩm khi gặp khách hàng.

quảng cáo trong thang máy
– Đặt những câu hỏi mở, không nên đặt những câu hỏi mà câu trả lời là “không”.
– Luôn biết rõ số lượng nhà, căn hộcó trong dự án. Nếu có sản phẩm nào đã bán hết, cần hướng khách hàng sang một sản phẩm tương tự.
– Giới thiệu thêm về những sản phẩm sắp có những khuyến mãi hấp dẫn để thu hút khách hàng.
– Hiểu rõ sản phẩm,và đề cập sản phẩm mới trước khi khách hàng hỏi.
– Cảm ơn khách hàng (phải biết tên khách hàng) tại thời điểm bán hoặc không bán được .