• Facebook thực sự là một mảnh đất màu mỡ để các nhà quảng cáo Facebook, các doanh nghiệp có thể khai thác, tiếp cận với khách hàng của mình. Hiện có khoảng 30 triệu người Việt Nam đang sử dụng mạng xã hội Facebook với thời gian sử dụng trung bình khoảng 2,5 giờ/ngày. Điều này cho thấy Facebook thực sự là một mảnh đất màu mỡ để các nhà quảng cáo Facebook, các doanh nghiệp có thể khai thác, tiếp cận với khách hàng của mình.

  Một fanpgae gồm có 3 phần chính. (1) Hình đại diện; (2) Hình cover; (3) Nội dung.

  quảng cáo trên Facebook

  – Thêm phần cửa hàng vào fanpgae

  cửa hàng trên facebook

  Mô tả chi tiết về dịch vụ

  Mô tả chi tiết về dịch vụ

  Tag sản phẩm vào bài post

  Mô tả chi tiết về dịch vụ quảng cáo

  1. Quảng cáo facebook – Page post:
– Là hình thức quảng cáo trên Facebook thêm tương tác cho bài viết của Fanpage trên Facebook.
– Gián tiếp thêm fan cho Fanpage.
– Các tương tác bao gồm: like post, comment, share, photo view.
– Tính phí theo CPC.
Lợi ích của quảng cáo Facebook:
– Số lượng người dùng đông đảo.
– Lan truyền thông điệp quảng cáo, đưa sản phẩm dịch vụ tiếp cận tới khách hàng một cách dễ dàng, tự nhiên.
– Khả năng tương tác giữa khách hàng và nhà quảng cáo (doanh nghiệp) cao.