1. Đưa ra vấn đề của khách hàng
– Vấn đề có thể hiện hữu nhưng hầu hết vấn đề là tiềm ẩn và người bán hàng cần chỉ rõ cho khách hàng thấy vấn đề của họ.
VD: Nếu bạn bán bảo hiểm thì nói “Nếu anh gặp rủi ro mất sức lao động hoặc chết đi thì ai sẽ nuôi con anh?”…

2. Đưa giải pháp để giải quyết vấn đề ở bước 1

3. Nói về tính năng sản phẩm hoặc dịch vụ của mình

4. Nói về lợi ích.
Với mỗi tính năng ở bước 3 sẽ gắn kèm với 1 lợi ích cho khách hàng. Hãy nhớ, nói nhiều về lợi ích của khách hàng

5. Giá trị.
– Từ các tính năng, lợi ích thì quy đổi thành tiền để khách hàng thấy giá trị của việc trở thành khách hàng.

no-cong-la-gi-1

6. Giá bán.
Đưa ra giá bán sản phẩm

7. So sánh giá trị và giá bán để khách hàng thấy rằng giá trị luôn lớn hơn giá bán => Nếu mua hàng họ sẽ nhận được món hời

8. Tặng quà.
– Khi khách hàng còn đang phân vân thì đề nghị tặng kèm 1 món quà nếu họ mua hàng để đánh tan sự trì hoãn

9. Giá đặc biệt: Đây là giá khi khách hàng mua NGAY HÔM NAY. Mức giá này chỉ có 1 lần duy nhất

10. Kêu gọi hành động: Hãy chỉ rõ cho khách hàng LÀM THẾ NÀO để mua hàng. VD: Bấm vào đây, ký vào đây, chuyển tiền vào đây…