Trước khi bước vào con đường xây dựng nội dung có những định hướng hay chiến thuật cụ thể trong marketing online, có lẽ bạn cũng biết rõ rằng, một câu chuyện hay và hấp dẫn, phải được hình thành bởi cốt truyện hay và cách trình bày hấp dẫn. Tương tự, engaging content hay nội dung hấp dẫn trong marketing online, cũng có thể được xem là phải có giá trị cốt lõi nằm trong cốt truyện và phương thức tạo sự lôi cuốn đến người tiếp nhận nội dung, tương đương với cách trình bày hấp dẫn. Tuy nhiên, engaging content không thực sự đơn giản như vậy.

content hấp dẫn

Từ “hấp dẫn” trong nội dung nói chung là một khái niệm rất rộng, thậm chí còn khá trừu tượng. Khái niệm rộng bởi nó không quy định, hay bó hẹp trong một khuôn khổ nhất định về sự hấp dẫn. Trừu tượng vì không có tiêu chí quá cụ thể nào, để làm rõ khái niệm hấp dẫn là gì. Riêng lĩnh vực marketing online, còn nhiều bàn luận quanh cụm từ engaging content, cũng bởi vì khái niệm “engaging” quá phong phú và đa dạng này. Nếu như bạn tìm kiếm về cụm từ engaging content, bạn sẽ thu được rất nhiều kết quả, nhiều khái niệm đứng trên quan điểm của mỗi cá nhân theo đuổi lĩnh việc content trong marketing online. Qua những khái niệm được đưa ra, chúng ta có thể thấy thuật ngữ “engaging content” chỉ có 2 từ, nhưng nó không thực sự dễ hiểu hay dễ nắm bắt hoặc dễ xác định. Điểm cốt lõi của engaging content sẽ có hai vấn đề chính được đặt ra là: nội dung hấp dẫn – theo quan điểm của bạn là gì và nội dung hấp dẫn – theo quan điểm của đối tượng tiếp nhận nội dung là như thế nào.

Content “ngọt nước” là: dễ hiểu+ dễ nhìn + dễ thấy đúng
Yếu tố Dễ hiểu : Đọc phát hiểu ngay, viết content là hình thức bán hàng qua chữ viết nên cần dễ hiểu. Có ai bán hàng mang toàn từ đao to bố lớn như kiểu môn triết học ra không? Dĩ nhiên không. Vậy nên hãy viết dễ hiểu.
Yếu tốDễ nhìn : Dễ nhìn ở đây được hiểu là dễ nhìn thấy. Cũng có thể hiểu là dễ chấp nhận. Oái oăm thay sự dễ chấp nhận này còn tùy thuộc từng đối tượng. Teen thích sắc màu, người giàu thích giản dị. Tin mình đi khi người ta có thu nhập tốt rồi mấy thứ làm màu người ta đọc là người ta biết nên tốt nhất đừng làm màu như mình là đang rảnh mông làm màu này các bạn.

Marketing Online là gì
Yếu tốthấy đúng : Xét cho tới cùng content là thứ làm cho khách hàng ra quyết định, và dĩ nhiên bạn chỉ làm cái gì khi bạn thấy đúng mà thôi. Kiểu dạng như thế này:
– Tôi mua cái áo này vì tôi thấy nó đúng thứ tôi muốn mua.
– Tôi mua khóa học này vì tôi thấy nó đúng điều tôi cần học
Hãy giữ tâm trí mình giống như một đứa trẻ con luôn ham thích tìm tòi mọi điều mới mẻ.