80% khách hàng hài lòng với dịch vụ nhà hàng
8 trên 10 khách hàng hài lòng với dịch vụ nhà hàng

Giống nhau về số học. Nhưng khác nhau về hiệu quả tác động đến người đọc.
Trong kỹ thuật viết content, sự tuyệt đối về con số nhiều khi không có ý nghĩa.

Chúng ta xem tình huống sau.

600 người mắc bệnh hiểm ngèo. Có các chính sách để đối phó như sau.
Chính sách A chắc chắn cứu sống được 200 người
Chính sách B có 1/3 cơ hội cứu sống tất cả các bệnh nhân, nhưng 2/3 cơ hội tất cả 600 người sẽ tử vong.
Hầu hết đều chọn chính sách A

content marketing

Sau đó đề bài có bổ sung.
Chính sách A chắc chắn 400 người sẽ chết
Chính sách B 1/3 cơ hội không có ai chết và 2/3 cơ hội tất cà sẽ tử vong
Lần này hầu hết chọn chính sách B
(nguồn: Richard Thaler)

Hai phương án không hề khác nhau ở hai tình huống. Chỉ khác nhau về cách người ta  tả về nó mà thôi. Rõ ràng “Chắc chắn cứu sống 200 người” trên 600 người có tác động khác với “chắc chắn 400 người chết” trên 600 người.

Các ví dụ trên nói đến một kỹ thuật cực kỳ quan trọng trong Copywriting (viết quảng cáo) hoặc Content writing (viết nội dung ): Framing – kỹ thuật “đóng khung” về ngôn ngữ.

Qua các lớp copywriting, tôi nhận thấy rằng nhiều học viên làm nghề viếthoặc phải phê duyệt đánh giá các loại bài viết chính thống và không chính thống chưa quan tâm lắm đến tiểu tiết. Chúng ta tìm kiếm những ý tưởng lớn hay những câu chữ khác biệt. Nhưng chúng ta không biết rằng có những tiểu tiết về ngôn ngữ tác động rất lớn đến hành vi của người đọc.

Những con số là vô hồn. Nhưng cách chúng ta  tả nó sẽ làm chúng có hồn.

Nguồn BrandSon