Sử dụng Google Analytics là việc làm quen thuộc của dân SEO. Nhưng bạn đã hiểu hết các phân tích báo cáo từ Google Analytics chưa? Bài viết sau sẽ giúp bạn làm chủ các chỉ số Google Analytics.

Nếu bạn muốn tìm các từ khoá ngắn trong SEO. Tạm định nghĩa từ khoá ngắn là những từ có số lượng từ 1 đến 3 từ, chúng ta có thể dùng Analytics để xử lý.

Bước 1 : Chọn Acquisition -> Keywords -> Organic.
Bước 2 : Chọn filter Advance (bên tay phải dưới biểu đồ và trên cột conversion)
Bước 3 : Loại (not set) và (not provided) bằng cách chọn Exclude -> Keywords -> containing -> (not provided) AND (tương tự với not set).
AND Include -> Keywords -> Matching RegExp -> ^\s*[^\s]+(\s+[^\s]+){0,2}\s*$.
Bước 4 : Apply.

Các chỉ số Google Analytics quan tâm

Tới đây bạn sẽ thấy chỉ toàn các từ khoá ngắn có từ 1-3 từ. Chú ý dòng ^\s*[^\s]+(\s+[^\s]+){0,2}\s*$ sẽ lọc ra 1 đến 3 từ.

Báo cáo tuỳ chọn của Google Analytics nếu biết cách sử dung giúp bạn tiết kiệm vô khối thời gian. Thay vì bạn bị tiêu tốn thời gian để xem tất cả các chỉ số trang mình thì bạn có thể tìm những gì bạn cần với những chỉ số thực sự cần thiết với bạ.

Chúc các bạn thành công.