TÀI KHOẢN FACEBOOK CỦA BẠN ĐÃ ĐƯỢC CẬP NHẬT TÍNH NĂNG TẠO TỆP KHỦNG NÀY CHƯA? TƯƠNG TÁC VỚI TRANG CỦA BẠN!

1. TỆP: bất kỳ ai đã tương tác với trang của bạn. Bao gồm tất các tương tác bất kỳ.

 

Facebook cập nhật tính năng tạo tệp khủng

 

2. TỆP: những người tương tác với bài viết, bài quảng cáo bất kỳ.

Điều này chỉ bao gồm những người đã tương tác với một quảng cáo hoặc bài viết trên Trang. Tương tác bao gồm cảm xúc (Thích, Yêu thích, Haha, Wow, Buồn, Phẫn nộ), lượt chia sẻ, bình luận, nhấp vào liên kết hoặc vuốt thẻ quay vòng.

3. TỆP: Nhấp vào nút kêu gọi HÀNH ĐỘNG

Đối tượng này chỉ bao gồm những người đã nhấp vào bất kỳ nút kêu gọi hành động nào có trên Trang của bạn, ví dụ: “Liên hệ với chúng tôi” hoặc “Mua ngay”.

Làm cách nào để thêm tệp vào nhóm?

 

Facebook cập nhật tính năng tạo tệp khủng cho quảng cáo

 

4. TỆP: Những người gửi tin nhắn trang

Đối tượng này chỉ bao gồm những người gửi tin nhắn đến Trang của bạn.

5. TỆP: Những người đã lưu trang hoặc bài viết

Điều này chỉ bao gồm những người đã lưu Trang hoặc bài viết trên Trang của bạn.

6. Để thêm tệp vào nhóm:

  1. Đi tới một nhóm và nhấp vào Thêm tệp ở trên cùng
  2. Nhấp vào Chọn tệp để chọn tệp từ máy tính của bạn hoặc Dropbox
  3. Chọn nói gì đó về tệp của bạn rồi nhấp vào Đăng
Xin lưu ý rằng bạn có thể chia sẻ tệp trên Dropbox bên ngoài nhóm.
Bạn có thể xem, tải lên và tải xuống tệp tùy thuộc vào cài đặt quyền riêng tư của nhóm. Vui lòng xem lại Tiêu chuẩn cộng đồng của Facebook để tìm hiểu thêm về các loại hành vi và nội dung cụ thể mà chúng tôi cho phép trên Facebook.