KPIKey Performance Indicators, là một hệ thống đo lường và đánh giá hiệu quả công việc là công cụ đo lường, đánh giá hiệu quả công việc được thể hiện qua số liệu, tỷ lệ, chỉ tiêu định lượng, nhằm phản ảnh hiệu quả hoạt động của các tổ chức hoặc bộ phận chức năng hay cá nhân.

Chỉ số KPI! KPI là từ viết tắt của Key Performance Indicator, tiếng Việt dùng là Chỉ số đánh giá hoạt động chính hoặc Chỉ số hiệu quả trọng yếu… Đây là một công cụ quản lý, được sử dụng để đo lường, phân tích khả năng đạt được mục tiêu của tổ chức.
Có nhiều nhà lãnh đạo đã mắc sai lầm trong việc giao KPI cho nhân viên – một sai lầm vô tình nhưng nó có thể kiểm soát được.
Nhiều lãnh đạo nói rằng: “Không, chỉ số này chẳng có gì quan trọng”, họ không biết