KPIKey Performance Indicators, là một hệ thống đo lường và đánh giá hiệu quả công việc là công cụ đo lường, đánh giá hiệu quả công việc được thể hiện qua số liệu, tỷ lệ, chỉ tiêu định lượng, nhằm phản ảnh hiệu quả hoạt động của các tổ chức hoặc bộ phận chức năng hay cá nhân.

Chỉ số KPI! KPI là từ viết tắt của Key Performance Indicator, tiếng Việt dùng là Chỉ số đánh giá hoạt động chính hoặc Chỉ số hiệu quả trọng yếu… Đây là một công cụ quản lý, được sử dụng để đo lường, phân tích khả năng đạt được mục tiêu của tổ chức.
Có nhiều nhà lãnh đạo đã mắc sai lầm trong việc giao KPI cho nhân viên – một sai lầm vô tình nhưng nó có thể kiểm soát được.
Nhiều lãnh đạo nói rằng: “Không, chỉ số này chẳng có gì quan trọng”, họ không biết sự thật…

KPI - Key Performance Indicators

Dĩ nhiên, cũng có những nhà lãnh đạo cũng chẳng quan tâm nhiều tới hệ thống KPI vì họ thấy Doanh nghiệp của họ đang phát triển, lợi nhuận vẫn có qua các năm nên họ không cần cải thiện hệ thống DN.

BẠN CÓ HOÀN TOÀN TỰ TIN VỀ HỆ THỐNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP?

Những nhà quản lý tài ba luôn muốn xây dựng cho nhân viên một mục tiêu rõ ràng, luôn đặt ra cho họ những thử thách mới để phát triển DN và trên hết là phát triển chính con người từng nhân viên.

Để đáp ứng nhu cầu này, một nhà quản lý từng tham gia vào các công ty nước ngoài lớn đã xây dựng lên bộ quy trình xây dựng hệ thống KPI – hệ thống quy trình chặt chẽ và chính xác.

Năm mới sắp tới, đang có chương trình đặc biệt dành cho các doanh nhân, mua nhanh để được giảm giá ngay hôm nay.