Tam học – Văn Tư Tu : Phát kiến từ 2500 trước của ngài Gotama

Ngài Gotama cách đây hơn 2500 năm đã dạy hơn 500 vị đệ tử trở thành Thanh văn Duyên giác bằng phương pháp Tam học hay còn gọi là Văn Tư Tu. Vậy Văn Tư Tu là gì?

1. Văn: Học phương pháp Hàn lâm lý thuyết từ những nhà nghiên cứu giỏi nhất . Đối với Phật pháp thì Văn là học Tam Pháp, Tứ diệu đế, Ngũ uẩn, Bát chánh đạo, Thập Ba la mật. Ngày nay những ai học marketing phải học 22 quy luật bất biến , Rstpmmic , 47ps, đcmn, spin, Bcg, BMC, Swot….chính là Văn vậy.

2. Tư: đó chính là Tư duy. Học lý thuyết mà không biết chắt lọc những thứ đúng đắn và loại bỏ những thứ không cần thiết thì chỉ là học vẹt. Trong Phật pháp thì hiểu lý thuyết là một chuyện nhưng tư duy với cuộc sống thì lại là chuyện khác. Trong marketing thì tư duy o đây là vận dụng lý thuyết cho những trường hợp kinh doanh thực tế sao cho kế hoạch marketing của mình chuẩn xác nhất và đặc biệt là phải hợp đạo lý nhất.

3. Tu: trong Phật pháp thì đây chính là hành tu như là Luật Kinh Thiền Chú còn trong marketing thì chính là việc làm thực tế luôn những lý thuyết đã học trên sản phẩm dịch vụ cụ thể để ra được kết quả tốt nhất. Thường việc Hành này phải xuất phát qua hai giai đoạn là Văn Tư rồi mới đến Tu.

Sau khi đã Hành xong thì nên biến trở lại Văn Lý và phổ biến cho những người khác để họ rút ngắn thời gian công sức tiền bạc đó mới là mục tiêu cuối cùng của Hạng nặng, phàm những ai đã Văn Tư Tu xong mà giữ lấy cho riêng mình thì cũng chưa phải là chân lý.

Quảng Sư Thích Quảng Bá