Marketing lan truyền

/Marketing lan truyền

Viral Content là gì

Bạn đang tìm hiểu về Viral Content là gì? Hiểu đơn giản Viral content là những bài viết ở các định dạng nội dung như Video, Ảnh, bài viết trên website, âm nhạc, câu tagline – thành ngữ hay, Bài thơ văn, Slide tài liệu, Ebook…. có giá trị cao tác động được đúng Insights của [...]

6 nguyên tắc Viral Marketing thần thánh

Viral marketing được hiểu là “tiếp thị lan truyền”. Nghe có vẻ thô thiển, hơi xúc phạm và có hướng tiêu cực khi ví sự lan truyền trong tiếp thị như sự lây lan của virus đúng không? Và trong môi trường thích hợp, nó phát triển theo cấp số nhân. 1. Tặng sản phẩm [...]

7 yếu tố tạo nên VIRAL CONTENT

1. Khơi gợi cảm xúc Một nghiên cứu của Jonah Berger và Katherine Milkman từ Đại học Pennsylvania mang tên “What Makes Online Content Viral” (Tạm dịch “Những yếu tố khiến Content trực tuyến được lan truyền”) đã phân tích gần 7.000 bài báo của New York Times. Họ chú ý một điểm quan trọng [...]

Lan truyền và bài toán chi phí trong Marketing

"Chiến dịch lan truyền” là một khái niệm không mới kể từ khi Social Media trở thành một kênh quan trọng trong các chiến dịch truyền thông của các nhãn hàng. Sự dịch chuyển về hành vi của người dùng từ các kênh truyền thống lên digital, mà cụ thể là social network khiến các [...]

Viral content là gì cách viết bài

Viral content là những bài viết ở các định dạng nội dung như Video, Ảnh, bài viết trên website, âm nhạc, câu tagline – thành ngữ hay, Bài thơ văn, Slide tài liệu, Ebook…. có giá trị cao tác động được đúng Insights của một đối tượng độc giả nào đó khiến nội dung được [...]