NHÀ QUẢNG CÁO – FACEBOOK – BẠN  – FACEBOOK đang làm gì và sẽ làm gì???
Facebook đang “KHÁT” hiển thị, đang muốn đẩy mạnh doanh thu. Minh chứng bằng việc những update gần đây của facebook về vị trí hiện thị. Không chỉ còn là: Newfeed, cột phải, điện thoại, Instagram. Mà bây giờ còn là: ” Audience Network “, “Messenger” và gần đây nhất là ” Bài viết tức thời “. NHÀ QUẢNG CÁO trả tiền để được hiển thị trên “bài viết tức thời ” của BẠN và BẠN được tiền từ FACEBOOK. Khi quá nhiều nhà quảng cáo chung 1 miếng đất là Facebook, cạnh tranh bị đẩy lên quá lớn thì ông lớn phải nghĩ ra hình thức hiển thị mới cũng là điều tất yếu
DỰ ĐOÁN: Chắc chắn không xa sẽ được hiển thị trên chính video của bạn , chính những video live stream của bạn hoặc chính những bài viết của bạn. Và còn chính trên những quảng cáo của bạn nữa. (Quảng cáo của người khác được đính kèm trên chính quảng cáo của bạn). Khi đó bạn sẽ kiếm được tiền từ chính những video của bạn, bài viết của bạn. Để chuẩn bị cho việc quảng cáo hiển thị trên Video chắc chắn Facebook sẽ đẩy mạnh reach, phân phối và hiệu quả của Video Marketing. Nên anh em chuẩn bị đánh mạnh vào Video Markting đi là vừa.


quảng cáo facebook

NHÀ QUẢNG CÁO

Những update của FACEBOOK gần đây hầu hết đều động chạm tới REMARKETING, tự động mở rộng thêm TARGET. Dần dần cuộc chơi sẽ quay sang NHÀ QUẢNG CÁO chỉ cần tập trung vào sản phẩm và nội dung (text + hình ảnh). Phân phối cứ để FACEBOOK lo
BẠN
Sẽ kiếm được tiền từ Facebook như Google mà thôi. Với Google có traffic là có tiền. Còn Facebook – Có Fans, có follow là có tiền.
FACEBOOK nên chuyển dần thành FAGOBOOK đi thôi. Chuẩn bị giống Google lắm rồi.