Anchor text là gì: Là đoạn text (chữ) chứa liên kết đến một trang hoặc một phần nào đó trên website. Khi người xem click vào anchor text sẽ được tự động chuyển đến một phần đã được đánh dấu sẳn hoặc một trang web khác.

Ví dụ :

<a href=”https://seolentop.co title=”dotnetdngaz”> seo len top </a>

Ở ví dụ trên chữ  seo len top  trước thẻ </a> được gọi là anchor text và có liên kết tới website  seolentop.co

Khi tạo Anchor text các bạn cần chú ý:

– Anchor text ngắn gọn, dễ hiểu

– Anchor text chứa từ khóa

– Không dùng text ẩn trong anchor text.

– Không dùng các ký tự lạ trong anchor text

– Anchor text diễn tả nội dung trang web hoặc phần website mà nó liên kết tới.

– Không spam anchor text trong bài viết

Anchor Text là một yếu tố khá quan trọng trong quảng bá website(SEO). Do đó các bạn hãy sử dụng anchor text một cách phù hợp sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho SEO.

Trong 1 page, Google sẽ chỉ ghi nhận 1 anchor text cho 1 link theo ưu tiên từ trên xuống và từ trái qua. Nếu trong 1 page bạn để nhiều anchor text khác nhau cùng trò về 1 link hay 1 anchor text nhưng trỏ về nhiều link khác nhau là vô ích.

 thẻ h1, h2, h3, h4, h5, h6

 

Thẻ heading : Các thẻ heading dùng để diễn tả sự nổi bật của các text trong trang web. Có 6 ký hiệu cho thẻ heading ứng với các kích thước khác nhau.

Ví dụ :

– <h1>Anchor text là gì</h1>

– <h2>Khái niệm về Anchor text</h2>

– <h3>Anchor text dùng trong trường hợp nào</h3>

– <h4>Không nên lạm dụng Anchor Text;/h4>

– <h5>Anchor text và Heading</h5>

– <h6>Tóm lại về Anchor text</h6>

Ta sẽ được:

Anchor text là gì

Khái niệm về Anchor tex

Anchor text dùng trong trường hợp nào

Không nên lạm dụng Anchor Text

Anchor text và Heading

Tóm lại về Anchor text

Thẻ heading thường được dùng trong bài viết để làm nổi bật các heading và các mục của bài viết. Ví dụ

– Tiêu đề thường dùng <h1>

– Đề mục thường dùng <h2>

– Đề mục nhỏ hơn dùng <h3>

– ….

Ví dụ ta có đoạn text sau :

Cách sử dụng thẻ Heading

1. Thẻ heading dùng để làm gì?

Thẻ heading dùng để làm nổi bật nội dung trong bài viết. Ngoài ra thẻ heading còn giúp spider Google nhận biết nội dung chính của bài viết để đánh giá …

2. Nên dùng thẻ heading như thế nào ?

Heading không chỉ là thẻ nên dùng trong bài viết, mà nói rộng ra nên được sử dụng trong bất kỳ page nào trong website của bạn. Nên có đầy đủ thẻ H1, H2. Các thẻ H3 cho đến H6 kém quan trọng hơn nhưng nếu có thì cũng rất tốt …

Khi xem source chúng ta sẽ thấy cách sử dụng thẻ heading.

<h1>Cách sử dụng thẻ Heading</h1>

<h2>1. Thẻ heading dùng để làm gì?</h2>

<p>Thẻ heading dùng để làm nổi bật nội dung trong bài viết. Ngoài ra thẻ heading còn giúp spider Google nhận biết nội dung chính của bài viết để đánh giá …</p>

<h2>2. Nên dùng thẻ heading như thế nào ?</h2>

<p>Heading không chỉ là thẻ nên dùng trong bài viết, mà nói rộng ra nên được sử dụng trong bất kỳ page nào trong website của bạn. Nên có đầy đủ thẻ H1, H2. Các thẻ H3 cho đến H6 kém quan trọng hơn nhưng nếu có thì cũng rất tốt …</p>

Từ đó ta có thể thấy được sự quan trọng của các mục trong trang web. Khi thực hiện SEO với thẻ heading bạn cần chú ý :

– Đặt thẻ heading đúng chỗ.

– Không lạm dụng thẻ heading

– Thẻ heading nên chứa từ khóa.

Nếu phân phối và sử dụng hợp lý anchor text và thẻ heading, bạn sẽ nâng cao hiệu quả SEO onpage cho website của bạn