Làm sao để chạm tới trái tim của khách hàng?

Những con số trên đã nói lên tầm quan trọng của Inbound Marketing, một xu hướng còn khá mới trong Marketing, nhất là tại Việt Nam. Từ trước tới nay, khi nghĩ tới Marketing, chắc hẳn các bạn thường nghĩ tới những phương pháp như quảng cáo trên TV, báo chí, gửi email, tờ rơi [...]