Nợ công là gì

NỢ CÔNG - điều gì xảy ra khi quốc gia vỡ nợ? 1. Nợ công là gì? Nợ chính phủ, còn gọi là Nợ công hoặc Nợ quốc gia, là tổng giá trị các khoản tiền mà chính phủ thuộc mọi cấp từ trung ương đến địa phương đi vay. Việc đi vay này là [...]