Nhiều người tin rằng trang web càng ít chữ càng tốt vì lười đọc: Sai lầm

Nếu bài quảng cáo nói đúng những điều KH muốn nghe thì… Họ sẽ đọc

Quảng cáo dài là dẫn dắt đối tượng trải qua từng bước trong quy trình bán hàng hiệu quả

nghệ thuật kể chuyện

1. Tiêu đề AIDA
2. Phụ đề (Quảng cáo của quảng cáo)
– Liên quan
– Lợi ích
– Cụ thể
3. Khoét sâu vào nỗi đau & Đưa ra giải pháp
4. Tạo uy tín
5. Câu chuyện
– Before
– After
6. Lợi ích
7. Cụ thể
8. Đưa giá trị & Đào tạo, giáo dục khách hàng
9. Xử lý từ chối
10. Lý do phải mua
11. Cảm xúc
– Lợi nhuận
– Tự hào
– Nỗi đau
– Sợ hãi
– Đồng ý
12. Giới hạn
13. So sánh giá
14. Bonus
15. Testimonial
16. Call to Action