Hướng dẫn các bạn Cách viết quảng cáo facebook chuẩn AIDA bán hàng hiện nay đang dạy tại các Khóa học Facebook marketing

  1. Tiêu đề nhất thiết phải gây chú ý ngay lập tức – ATTENTION (A)

 +++ Muốn gây chú ý, phần tiêu đề phải có những từ khóa ra lệnh như là : NHANH, DỪNG LẠI, CẢNH BÁO, KHUYẾN MÃI, SẮP PHÁ SẢN, CAM KẾT 100%, SALES SẬP SÀN, SỰ THẬT VỀ, ĐỪNG ĐỌC NẾU, KHÔNG DÀNH CHO…, HÃY BIẾN ĐI…, CÚT….., NƯỚC SÔI, …. MA MA MA…., RỢN TÓC GÁY, SÙI BỌT MÉP, VĂNG NƯỚC  MIẾNG,  SỞN DA GÀ, DỰNG TÓC GÁY, HOA MẮT, MỪNG RỚT NƯỚC MẮT, NỔ BANH XÁC….

  • Tiêu đề nói về LỢI ÍCH sẽ nhận được + Từ khóa
  • Tiêu đề nói về Kết quả mỹ mãn sẽ nhận được + Từ khóa
  • Tiêu đề nói về sự vượt trội đối thủ + Từ khóa
  • Tiêu đề nói về giải pháp mới hơn hẳn + Từ khóa
  • Tiêu đề nói về giá hời hiếm có khi xảy ra

mô hình aida

2. Nội dung phải có Lợi ích chi tiết cụ thể (Interest) – I – Reason to Buy

Ghi lợi ích nhiều hơn đối thủ : Phải có hình ảnh hiệu quả thực tế, Hiệu quả trước và sau,  (2 hình minh họa)

+ Cần nhấn mạnh 1 Lợi ích vượt trội, hiếm có : USP (Dùng ảnh để minh họa), hoặc in đậm quảng cáo bằng mẹo Hastag ví dụ : #Dòng_Chữ_Cần_In_Đậm.

+ Ghi chức năng, đặc điểm và LỢI ÍCH của chức năng đó sẽ giải quyết vấn đề gì cho khách

+ Ghi những gì trên tiêu đề đã viết – Nay giải thích cho rõ

  1. Phải có bằng chứng chứng minh để tin cậy (Desired) – D : Những khách hàng đã dùng, Demo hình ảnh thực tế của hiệu quả đó

+ Chứng minh niềm tin (Reason to Belive) : Giải thích rõ công nghệ đó

+ Niềm tin : Người nổi tiếng đã dung

+ Niềm tin : Chuyên gia trong ngành cho ý kiến

+ Niềm tin : Được đối tác lớn xác nhận

+ Niềm tin : Báo chí, Truyền hình ca ngợi

+ Niềm tin : Video demo rõ tác dụng hoặc khách hàng nói

+ Niềm tin : Thử ngiệm quay video tại chỗ

+ Niềm tin : Livestream chứng minh sự thật

+ Niềm tin : Giải thưởng/ kỷ lục

  1. Có kêu gọi hành động (Action) – A : Khan hiếm, quà tặng, Giảm giá, số lượng có hạn, Thời hạn cụ thể : Đặc biệt là kêu gọi chia sẻ, tag bạn bè, để lại comment, inbox để được tặng quà nhiều hơn