Khám phá sự thật ngầm hiểu trong quảng cáo

Nếu quảng cáo bắt nguồn từ sự thật ngầm hiểu (customer insight), thương hiệu có cơ hội rất lớn để đi vào tâm trí khách hàng. Nhưng có đến 60% quảng cáo đang không có customer insight. Sẵn sàng đầu tư chi phí để có được một vị trí trên sóng truyền hình, nhưng rất [...]