Digital Marketing

/Digital Marketing

Hành trình trở thành Digital Marketing?

Vì nhiều bạn chưa xác định được nghề nghiệp rõ dàng, lúc thế này lúc thế khác. Có người làm mãi cũng chẳng biết làm gì, lương lậu, có người thì lúc hoành tráng, rồi lại tay trắng. Mình xin phép chia sẻ câu chuyện của cá nhân mình, mong đóng góp được cho các [...]

Cách lập kế hoạch Digital marketing cơ bản nhất

1. Sản phẩm hay brand của bạn là gì thuộc nhóm hàng nào?, + Mô hình kinh doanh là gì? + Mục tiêu cần lập kế hoạch trong 1 năm là gì? + Xác định kế hoạch thâm nhập thị trường + Xác định kế hoạch Branding lâu dài từ Visual tới Message. + Kế [...]

Bạn đã biết gì về Digital Marketing chưa

Như mình đã viết các bài trước về marketing, digital, internet, social media... được rất nhiều cậu ủng hộ. Hôm nay mình đề cập tới vấn đề theo học hay "Nỗi oan" của người đào tạo nghề này. Marketing nói chung bao hàm rất rộng mà mỗi nhánh mỗi chuyên môn nhỏ lại rất nhiều [...]

Chiến lược truyền thông số Digital Strategy không phụ thuộc

Khi nói đến DATA trong digital, Không bao giờ phụ thuộc vào TOOLs từ các nhà cung cấp dịch vụ và Tự Set Up cho mình những công cụ riêng nếu có thể. Về Email Marketing, hạn chế sử dụng mấy dịch vụ như Mailchimp, Mailjet hay GetResponse... Nếu có thì nhớ backup cái list [...]

Digital Marketing gồm có 5 nhánh dịch vụ

Digital Marketing gồm có 5 nhánh dịch vụ category trong agency: + Production + Creative + Online PR + Digital Media + Social Media Phân loại sẽ giúp hệ thống tư duy tốt hơn cho công việc Digital Marketing (Tiếp thị số) là việc sử dụng Internet làm phương tiện cho các hoạt động marketing [...]