Anh đã nói với các em rất nhiều lần rùi! Đừng gọi khách hàng của em là “nó”. Anh biết là em ức chế, em khó chịu. Anh biết là tình huống này em không sai. Nhưng mà thực ra nhiều lúc đúng, sai không quá quan trọng đâu. Hãy tập đứng ở một khoảng xám, tức là giữa màu đen và trắng, giữa đúng và sai.
Nếu em thực sự cảm thấy khó chịu, tốt nhất là nên bàn giao khách hàng đó cho một bạn khác, đó vừa là một cơ hội cho khách hàng của em có thể sẽ được phục vụ hài lòng hơn. Vừa là cơ hội cho chính em có thời gian để tìm kiếm những khách hàng mới mà không phải khó chịu trong bụng nữa.
Khách hàng của chúng ta thực ra không khó tính lắm đâu. Chỉ vì chúng ta chưa hiểu nhau. Mà có phải ai trong cuộc đời này đi làm sale đều sẽ hợp và hiểu tất cả các khách hàng đâu. Vì thế việc hiểu lầm, cãi vã và tranh chấp diễn ra là có thể hiểu được. Sự khác nhau là ở cách nhìn nhận và giải quyết vđề các em ạ. Sau mỗi cuộc cãi vã, cả hai bên đều thiệt, đều mất. Một lời xin lỗi trước đôi khi tiết kiệm được một núi nơ ron thần kinh và 3-4 tiếng đồng hồ bực tức.

công ty bikini
Trong mọi câu chuyện với khách hàng, giao tiếp với khách hàng, nếu chúng ta thực sự chân thành, chia sẻ những khó khăn của khách hàng, coi họ là bạn và cùng nhau giải quyết khó khăn đó thông qua một solution, một service nào đó… dần dần chúng ta sẽ có khách hàng, có một người bạn thực sự và sẽ giảm thiểu tối đa những hiểu lầm, những cãi vã có thể phát sinh.