Đây là cuốn sách kinh điển của Brand Guru Jack Trout. Khá khó đọc. Phong cách viết của Mr Trout là như vậy. Không được ngắn gọn và súc tích như Al Ries. Cùng với cuốn kinh điển “Positioning – The battle for your mind” Jack Trout viết cùng Al Ries, Differentiate or Die đã trở thành kim chỉ nam cho rất nhiều thương hiệu. Từ những năm 1980. Ở Mỹ, trên thế giới và sau này với giới kinh doanh ở Việt Nam.

Diffrentiate or Die?
Không đến mức như vậy.
Hoặc có thể như vậy nhưng không phổ biến.
Khác biệt thì còn gì bằng. Nhưng không khác biệt vẫn sống. Luôn có nhiều lựa chọn khác nhau.

Nếu không thể khác biệt, có thể to be Distinctive – tạm dịch là “Nổi bật”.
Nổi bật để phân biệt mình với đối thủ.
Nổi bật để khách hành nhớ đến mình. Họ nhớ đến mình giữa nhiều cái tên khác là tốt rồi. Họ nhớ họ lưu vào tiềm thức khi cần tên của mình xuất hiện trong não của họ.

Jack Trout không hề lạc hậu với Differentiation. Doanh nghiệp vẫn cần tìm ra sự khác biệt cho riêng mình để thu hút người tiêu dùng. Khác biệt nội tại và khác biệt theo cảm nhận. Rất đáng giá.

khác biệt hay là chết

Nhưng thương hiệu cần thêm lựa chọn thay thế khác. Khi họ không có và không thể tạo ra một Point-of-difference (điểm khác biệt) khả dĩ nào. Ngay cả khi chỉ có Points-of-parity (điểm tương đồng), thương hiệu vẫn có thể thu hút sự chú ý.

Bởi vì khách hàng khác nhau. Và lý do họ chú ý đến thương hiệu cũng khác nhau.

Thay vì Differentiate or Die – Khác biệt hay là chết
Nên là Differentiate or Distinctive – Khác biệt hay Nổi bật