Tôi khẳng định rằng việc sản xuất nội dung nó như việc tạo ra 1 MÓN ĂN cho cộng đồng: và rất nhiều người nghĩ rằng chỉ cần NGON . Đó là 1 hạn chế !
Hạn chế đó giống việc bạn gặp một ông dạy nấu ăn, và ông ta chỉ nói với bạn rằng: muốn nấu ăn cho gia đình bạn ăn ngon > hãy làm 1 món “thịt thật thơm”
Chắc chắn “thịt thật thơm” sẽ thú vị, nhưng quan trọng nhất ở đây lại không phải chỉ là việc làm ra thịt. Với một người làm Marketing, ta phải biết cách:
– Làm ra thịt > nhưng được người ta (khách hàng) ăn.
Mà “người ta” thì không phải lúc nào cũng nhìn thấy THỊT của bạn, cũng không phải lúc nào cũng thích món bạn ăn…
> vậy nên biết cách LÀM RA THỊT chỉ là 1 phần trong 3 phần tôi muốn nói tới các bạn (và tôi cũng chỉ cho nó là 1 phần cuối: HAY).


sản xuất ra nội dung hay


Phần 1: Trước khi bạn “làm ra thịt” bạn phải thực sự tạo ra sự kết nối : HIỂU họ, để họ hiểu mình . Lúc đó món ăn của bạn sẽ đến được một cách hiệu quả hơn > vì 1 điều quan trọng: bạn không phải chỉ muốn khách hàng ĂN > mà còn muốn họ nói chuyện về món ăn, và thậm chí là chỉ dùng món ăn đó để làm cớ nói chuyện với bạn.
Phần 2: HỨNG
Món ăn của bạn phải biết cách bầy biện thật NGON. Và làm sao khiến khách hàng hay cộng đồng nhìn thấy đã muốn ăn.
Phần 3: HẤP DẪN
Nó chính là kỹ năng làm ra món ăn, các key “hương vị” để món ăn trở nên thú vị !