Target chính xác 100% tệp khách hàng với Facebook Audience Overlap

Facebook mới đây đã âm thầm ra mắt tính năng Audience Overlap (Đối tượng chồng chéo) dành cho các nhà quảng cáo tối ưu đối tượng mục tiêu. Tuy nhiên, Facebook chưa hề có thông báo chính thức nào về tính năng này nên hãy cùng nhìn qua công cụ đối tượng chồng chéo dùng để làm gì và cách sử dụng.

Facebook Audience Overlap là gì?

Facebook Audience Overlap hay còn gọi là đối tượng chồng chéo cho phép marketer chọn hai nhóm đối tượng (tối đa là 5 nhóm) và lọc ra có bao nhiêu người có điểm chung (đặc điểm, hành vi, sở thích) giữa hai nhóm.

Nhóm đối tượng có thể áp dụng tính năng mới này là:

  • Custom Audiences (Đối tượng tùy chỉnh)
  • Lookalike Audiences (Đối tượng tương tự)
  • Saved Audience (Đối tượng đã lưu)

Bạn có thể so sánh giữa các nhóm đối tượng với nhau, giữa các nhóm Custom Audience với nhau hay giữa Custom Audience với Lookalike Audience hay Saved Audience

Hạn chế của Đối tượng chồng chéo

Hạn chế lớn nhất của Đối tượng chồng chéo là mỗi nhóm đối tượng phải có ít nhất 1,000 người trở lên để có thể sử dụng tính năng này. Nếu bạn cố so sánh các nhóm không đủ số lượng người cần thiết, bạn sẽ nhận được thông báo:

“Để bảo vệ tính riêng tư của người dùng trên Facebook, chúng tôi không chia sẻ dữ liệu nếu nhóm đối tượng có ít hơn 1,000 người”

Ngoài ra, Đối tượng chồng chéo chỉ áp dụng cho 3 loại nhóm đối tượng Custom Audience, Lookalike Audience và Saved Audience.

Bạn hãy lưu ý ở Saved Audience bởi bạn có thể tạo ra rất nhiều nhóm đối tượng Saved Audience để nhóm khách hàng có chung một sở thích hoặc nhóm khách hàng có nhiều sở thích, hành vi phù hợp với sản phẩm của bạn.

Cách sử dụng đối tượng chồng chéo

Bạn truy cập tính năng này từ Trình quản lý quảng cáo hoặc Power Editor:

Trong Trình quản lý quảng cáo, chọn menu Công cụ và chọn Đối tượng.

Facebook Audience Overlap là gì?

Hoặc trong Power Editor, chỉ cần click chọn tab Đối tượng

Facebook Audience Overlap

Trong giao diện của Đối tượng, bạn chọn hai hoặc nhiều nhóm đối tượng bạn muốn so sánh. Sau đó click tab Hành động và chọn Hiển thị đối tượng chồng chéo.

Facebook Audience Overlap tệp mới

Nhóm đối tượng mà bạn chọn đầu tiên sẽ là nhóm chính và các nhóm còn lại sẽ là nhóm phụ. Bạn sẽ thấy các biểu đồ so sánh độ chồng chéo và nhóm đối tượng chính hiện ở trên cùng bảng so sánh.

Facebook Audience Overlap tệp mới

Bạn có thể thay đôi nhóm đối tượng chính bằng cách click nút bên phải và chọn nhóm chính.

cách làm Facebook Audience Overlap tệp mới

Bạn cũng có thể loại bỏ các nhóm đối tượng bằng cách click vào chữ X ở cuối mỗi nhóm.

click vào chữ X ở cuối mỗi nhóm

Để thêm nhóm đối tượng vào bảng so sánh, chỉ cần click vào “Hiển thị thêm đối tượng”

Hiển thị thêm đối tượng

Và điền tên nhóm mà bạn muốn thêm vào.

điền tên nhóm mà bạn muốn thêm vào

Lợi ích của Đối tượng chồng chéo

1. Xác định nhóm đối tượng để quảng cáo

Thông thường bạn sẽ tạo nhóm đối tượng dựa trên sở thích, ví dụ như:

  • Social media examiner
  • Mari Smith (Social Media Thought Leader)
  • Amy Porterfield (Social Media Strategy Consultant)
  • Facebook for Business

Lợi ích của Đối tượng chồng chéo

Như bạn thấy sau khi kết hợp nhóm Jon Loomer Digital với nhóm Amy Porterfield Interest, có khá nhiều người có cùng sở thích chung trong cả 2 nhóm với 24,000 người (53%).

Đối với Social Media Examiner Interest lượng người có chung sở thích với nhóm Jon Loomer Digital là 15,000 người (33%), Mari Smith Interest 12,000 người (27%).

Hoặc bạn có thể kết hợp các nhóm sở thích với nhóm tất cả người đã từng truy cập trang (Website Custom Audience) trong vòng 180 ngày vừa qua:

Lợi ích của Đối tượng chồng chéo

2. “Bóc tách” nhóm đối tượng riêng biệt

Hiểu đơn giản là bạn lặp lại những bước trên để tạo ra một nhóm Saved Audience lớn hơn, có nhiều người hơn để nhắm mục tiêu.

3. Xác định những giá trị mà người dùng cần

Bằng cách tạo ra nhiều nhóm sở thích rồi sau đó kết hợp với lượng fan (Số người like fanpage) của bạn, bạn có thể biết người dùng quan tâm tới sở thích gì, sở thích nào có lượng quan tâm lớn nhất. Từ đó, xác định được những giá trị mà trang của bạn đem lại cho người dùng, những giá trị khiến người dùng quay lại.

Lợi ích của Đối tượng chồng chéo

Theo: Jon Loomer