1. Xác định mục tiêu (Bạn có gì)

– Tại sao bạn lại làm kế hoạch này
– Mục tiêu cụ thể của bạn là gì
– Làm sao để bạn đánh giá content marketing mang lại hiệu quả

2. Nghiên cứu personal (mô tả chân dung khách hàng)

– Nhu cầu của họ là gì ?
– Khó khăn/vấn đề mà họ đang đối mặt
– Mục tiêu công việc của họ
– Điều mà quan tâm về lĩnh vực của bạn

chiến lược content marketing

3. Tìm ý tưởng
– Bạn sẽ làm gì để cuộc sống tốt đẹp hơn
– Bạn sẽ giúp khách hàng của bạn tốt lên như thế nào
– Cách bạn làm có gì khác biệt với các đối thủ khác

4. Xác định các dạng nội dung mà bạn sẽ làm được hoặc outsource được

– Nếu bạn mạnh cái nào hãy tập trung vào cái đấy. bạn giỏi viết…hãy viết, bạn giỏi hình ảnh…hãy chụp hình, bạn giỏi video…hãy làm video. Không có nhiều thời gian và nguồn lực, hãy tập trung vào 1 cái chính thôi

5. Bắt tay sản xuất thôi

– Lên lịch thực hiện và test
– Cùng 1 đối tượng thử nhiều nội dung xem cái nào hiệu quả hơn, có thể thử với nhiều định dạng
– Thêm tiền quảng cáo vào mẫu content ok để mở rộng

Đơn giản vậy thôi, quan trọng là bạn có làm hay không ?
Đừng mãi chạy theo người khác, hãy tự nghĩ ra 1 hướng đi phù hợp cho riêng mình