1. Anchor text

Anchor text chính là từ khóa mà bạn muốn seo và trong từ khóa đó bạn đặt link trỏ về trang web của mình. Vì vậy mà từ khóa của bạn muốn seo phải thực tế đi sát với nhu cầu tìm kiếm của người dùng, và cái mà người dùng đang cần quan tâm . Vì qua từ khóa này google hiểu được chủ đề liên kết tới website của bạn và hiểu được nhu cầu tìm kiếm của người dùng từ đó nó sẽ đẩy từ khóa và trang của bạn lên đầu mỗi khi có lượt tìm kiếm.

2. Backlink

Backlink là liên kết trả về, backlink được hiểu là mối liên kết được trả về từ website khác tới website của mình. Cụ thể hơn là việc bạn đặt hoặc người dùng đặt backlink liên kết trên một website trỏ về dựa trên các ký tự như anchor text hoặc đường full link và khi người dùng click vào đường liên kết đó thì sẽ đẫn tới website của bạn.

3. Inbound link

Inbound link chính là một liên kết từ một trang web khác đến trang web của bạn, hay còn gọi là Back Link. Nếu bạn có nhiều Inbound link trỏ về thì chắc chắn thứ hạng website của bạn trên Google sẽ được cải thiện.

seo bền vững, gia tăng khách hàng

4. Link Dofollow/Nofollow

Nếu trang web của bạn liên kết tới 1 trang web đen (có nội dung xấu, sexy…) hoặc tới trang web đã bị penalty thì trang web của bạn sẽ bị mất điểm và bị tụt hạng. Thuộc tính rel = “nofollow” là một cách để bạn thông báo cho spider biết là không lần theo liên kết này.

Ngược lại có nofollow là dofollow. Liên kết với thuộc tính DoFollow (hoặc đơn giản là không có nofollow) dùng để thông báo cho spider biết là hãy đi theo (follow) liên kết này đến website khác. Điều này có lợi cho việc xây dựng backlinks.

5. Link Building

Link Building chính là quá trình xây dựng liên kết cho website của bạn, quá trình này nhằm thu hút người đọc, khách hàng truy cập vào website bằng chính những liên kết từ nhiều nguồn khác nhau. Đây là một quá trình quan trọng của SEO Offpage.

6. Link Fram

Link Farm là thuật ngữ dùng để chỉ một website chứa rất nhiều các liên kết dẫn đến các website khác. Các liên kết này chủ yếu là những liên kết kém chất lượng và không có giá trị cho SEO.

7. Link Rot

Link rot là thuật ngữ chỉ sự tăng dần theo thời gian số lượng các liên kết bị hỏng trong mạng lưới hoặc trong từng trang web riêng lẻ. Link Rot rất không tốt cho website nói chung và SEO nói riêng. Vì thế, bạn nên thường xuyên kiểm tra hệ thống liên kết nội bộ và liên kết ngoài của website để hạn chế tối đa Link Rot.