Xin đừng choáng ngợp bởi hai từ VĨ ĐẠI. Bởi vì khi hiểu ra rất nhiều người lập ra công ty đều muốn và đều có thể đưa công ty của mình trở thành vĩ đại.

1. Công ty VĨ ĐẠI không phụ thuộc vào quy mô. Từ siêu nhỏ cho đến các tập đoàn lớn đều có thể là công ty vĩ đại.

2. Công ty VĨ ĐẠI không bắt buộc phải ở trong những lĩnh vực nào đó. Mà tất cả các công ty ở mọi ngành, mọi nghề đều có thể trở thành vĩ đại.

3. Việc xây dựng một công ty vĩ đại không dễ. Nhưng nó cũng không đòi hỏi bạn phải nổ lực hơn xây dựng những công ty tốt. Vấn đề ở đây là chúng ta thiết kế những việc đang làm theo một nguyên lý khác. Bỏ qua không làm những việc khác để trở nên hiệu quả hơn.

công ty bikini

4. Tại sao phải trở nên vĩ đại? Nếu kinh doanh đối với bạn là đam mê, và bạn tin vào những mục đích cao cả trong công cuộc kinh doanh của bạn. Vậy thì tại sao bạn không phát triển để trở thành vĩ đại?

Tóm lại, thế nào là một công ty vĩ đại? Công ty vĩ đại được định nghĩa trong bài viết này, theo một quyển sách mà tác giả đã tiến hành một cuộc nghiên cứu rất khoa học. Đó là những công ty có lợi nhuận từ cổ phiếu tích lũy ít nhất gấp 3 lần thị trường chung và ổn định trong 15 năm.

Xây dựng một công ty có thể phát triển ổn định ở mức cao trong một thời gian dài, điều đó có là mong muốn của tất cả các doanh nhân, doanh chủ?

Một status sẽ không đề cập được bao nhiêu về khái niệm công ty vĩ đại. Status này chỉ có mục đích để mọi người đừng ngộ nhận về một công ty vĩ đại. Vì thực sự không phải là điều gì đó quá xa xôi. Mọi công ty đều có thể LÀM ĐƯỢC, và mọi doanh chủ đều MONG MUỐN điều này.

Nếu chúng ta có thể làm được, và chúng ta mong muốn, thì lý do gì ngăn cản chúng ta KHÁT KHAO!