Dofollow là những link không có thuộc tính “nofollow” trong code hay nói cách khác Dofollow là những siêu liên kết sẽ nói với bộ máy tìm kiếm rằng là một link uy tín và có giá trị tham khảo và ảnh hưởng đến yếu tố outbound link (liên kết ra phía ngoài) của website đó.

Link dofollow là những dạng link có thuộc tính rel=”dofollow”. Khi những link của bạn là link dofollow hay rel=”dofollow” thì các robot của google sẽ nghĩ là ‘ah đây là 1 link an toàn mà người sử dụng web cần cho mình” khi đó google sẽ index và trỏ vào link của bạn.

Sử dụng link dofollow ra sao? Việc sử dụng các link dofollow rất dễ dàng chỉ cần thêm thuộc tính rel=”dofollow” là ok bạn nhé. Ví dụ bạn chọn thẻ a chứa link liên kết thì bạn hãy sử dụng như thế nào nhé

<a href=” https://seolentop.co/thiet-ke-web-2016” rel=”dofollow” title=”thiet ke web tai hue” >thiết kế web tại huế</a>.

 

Follow hay Nofollow là gì

 

1. Link dofollow có ảnh hưởng gì đến với website: Các link dofollow là những link mang lại cho trang web của bạn những backlink chất lượng, nó sẽ giúp bạn tối ưu hóa offpage, đồng thời góp phần lớn trong việc liên kết trang web. Với những link có thuộc tính rel=”dofollow” thì đó là những liên kết có độ uy tín và giá trị cao nhất.

2. Link Nofollow một giá trị thuộc tính HTML được dùng để yêu cầu một số bộ máy tìm kiếm rằng một siêu liên kết không nên ảnh hưởng đến xếp hạng liên kết đến trang đích trong chỉ mục của bộ máy tìm kiếm. Nó được tạo dựng nhằm giảm tác động của một số loại spam bộ máy tìm kiếm, nhờ vậy làm tăng chất lượng của kết quả tìm kiếm do máy tìm kiếm trả về và giảm hiện tượng spamdexing.

Trên đây là những giải đáp của seolentop về link dofollow, Nofollow là gì, bạn hài lòng với câu giải đáp này của chúng tôi chứ?