Sơ đồ site XML giúp người dùng và công cụ tìm kiếm nắm rõ mô hình trang web. Người dùng có thể tìm thấy tên các bài viết và những đường link 1 cách nhanh chóng. Còn bọ tìm kiếm nắm được hệ thống trang, bao gồm các category, page, post, tags,..
Một sơ đồ xml (sml sitemap) cần được thực hiện đáp ứng các nguyên tác chuẩn của Google Master Tools hoặc các nguyên tác cơ bản của những công cụ tìm kiếm.
Khi bạn muốn đi link tại một trang web nào đó, đặc biệt là các trang diễn đàn hoặc các social bookmark, bạn cần nắm rõ được số lượng bài viết có trên trang. Sau đó kiểm tra xem các công cụ tìm kiếm đã index đủ số bài của trang đó hay chưa. Thông thường có những trang web chỉ được index 1 số bài, rồi rất lâu sau bọ tìm kiếm mới quay trở lại. Như vậy công việc đi link của bạn tại trang đó, mang tới kết quả chậm. Bởi lẽ bài viết của bạn trên trang đó lâu được index.

SƠ ĐỒ XML
Còn có lý do đặc biệt khác ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu quả của bạn. Đó là nhiều trang web cho người khác đặt link, ném link mỏi tay, không hạn chế. Nhưng các khu vực cho phép đặt link đó là những khu vực bị chặn, và bọ tìm kiếm không được phép tới.
Hãy tìm hiểu kỹ các trang web mà bạn muốn đặt link. Hãy tính toán số bài được index trên 1 trang web để nó giúp ích cho công việc đi link của bạn.