“Value proposition” là một khái niệm quan trọng trong sales và marketing. Có người dịch cụm từ này là “đề xuất giá trị”, người khác dịch là “tạo lập giá trị” hay “tuyên bố giá trị”. Tuy nhiên, theo tiếng Việt thì vẫn chưa có 1 khái niệm nào có thể diễn giải được ý nghĩa của nó.

5 giây là khoảng thời gian bạn có để giữ chân khách hàng thăm viếng website của bạn. Đừng phí phạm nó đây chính là CÁCH XÂY DỰNG MỘT VALUE PROPOSITION cho website của bạn.
Bước 1: Nghiên cứu khách hàng mục tiêu
– Họ làm gì
– Sự sung sướng của họ là gì
– Nỗi đau của họ là gì
– Động cơ, khao khát, ai truyền cảm hứng…
– Ngôn ngữ họ sử dụng. Trung niên thì nói là “tai nạn kinh hoàng trên cầu Chương Dương”. Bọn trẻ thì phải là “biến căng đét trên cầu Chương Dương. Người không rành công nghệ thì nói là “trang mạng”, trong nghề thì gọi là “website”.

Value proposition
Nghiên cứu kỹ để dùng từ cho đúng.
Bước 2: Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh
– Điểm mạnh và điểm yếu của đối thủ
– Những điểm khác biệt của đối thủ
– Đối thủ mạnh hơn mình điểm nào và yếu hơn mình điểm nào
– Những lợi ích mà đối thủ offer người dùng
Mục đích là tìm điểm khác biệt.
Bước 3: Xác định các lợi ích chính của sản phẩm của bạn
– Xác định một danh sách tất cả các lợi ích mà bạn có
– Lợi ích cảm tính, lợi ích lý tính v..v..
– Mặc dù có nhiều lý do để khách hàng dùng sản phẩm của bạn (họ dùng vào mục đích gì, để đạt được điều gì), sẽ luôn luôn chỉ có 1 hoặc 2 lý do chính
– Để có cái nhìn sâu hơn, các bạn có thể google về “human desire”
– Hãy tìm ra khao khát mạnh nhất của khách hàng với sản phẩm của bạn
Bước cuối: và là quan trọng nhất. Từ kết quả của 3 bước trên ta có
– Offer của bạn
– Nhu cầu của khách hàng
– Offer của thị trường (tổng tất cả các những người cung cấp cùng sản phẩm)
Coi mỗi gạch đầu dòng là một tập hợp, thì “lợi ích” dùng cho văn phòng của bạn là Giao của 3 tập hợp trên.
Sau khi đã tìm được “lợi ích” chính rồi, bạn căn chỉnh từ ngữ cho nó (sử dụng ngôn ngữ khách hàng tìm thấy ở bước 1) và tìm hình ảnh thích hợp.
Để tốt hơn nữa, bạn cho một con số cụ thể: tăng 30%, miễn phí, trong 5 ngày, tiết kiệm 200k, vân vân
Bạn đã có một văn phòng hoàn chỉnh.