Giới thiệu về UTM Code

UTM Code (Urchin Tracking Module) là đoạn mã code mang 1 ý nghĩa (value) nhất định như nguồn (source) , công cụ hoặc loại hình sử dụng (medium) , tên chiến dịch (campaign name)…

Gán những đoạn UTM code mà chúng ta tự đặt tên vào URL (Universal Resource Locator – nói đơn giản là link website mà bạn dùng làm Landing Page thực hiện chiến dịch quảng cáo) thì sau đó dữ liệu về những ý nghĩa (value) trên sẽ được thể hiện hết trong Google Analytics của trang Landing Page đó.

Để gán UTM codes cho 1 URL nào đó ta sử dụng công cụ URL Builder.

TIPS: Hướng dẫn đo lường hiệu quả các kênh quảng cáo bằng UTM Tracking

Gắn UTM Code vào link quảng cáo sẽ cho các bạn biết được:
+ Số điện thoại truy cập về website của bạn đến từ đâu?
+ Làm thế nào mà khách hàng (visitor) biết đến website của bạn?
+ Tại sao khách hàng (visitor) lại truy cập vào trang web của bạn?

UTM Code - Google Analytics

Sử dụng UTM code sẽ nói cho bạn biết lưu lượng (traffic) tới website của bạn từ đâu và nó hoạt động dựa trên các tham số mà bạn khai báo trong đường link, gọi là UTM parameter gồm có:

1. Website URL (bắt buộc)
2. Campaign Source (bắt buộc)
3. Campaign Medium (không bắt buộc)
4. Campaign Content (không bắt buộc )

Để bắt đầu tạo UTM Code cho đường link của bạn truy cập vào địa chỉ sau: https://ga-dev-tools.appspot.com/campaign-url-builder/

– B1: (*)Website url – Nhập link website hoặc link đích bạn muốn gắn UTM Code
– B2: (*)Campaign Source – Nhập nguồn mà bạn muốn theo dõi – Ví dụ: Nếu bạn chạy Adwords bạn đặt tên: Adwords
– B3: Campaign Medium – Nhập loại nhấp cho quảng cáo (cpc, banner, email)
– B4: Nhận đường link UTM Code được tạo và gắn vào quảng cáo Google, Facebook…

<><><> Lưu ý: (*) là bắt buộc <><><>

sử dụng UTM Code - Google Analytics

URL cuối dùng sẽ có định dạng:
htp://cms.vnad.mobi?utm_source=FacebookPost&utm_medium=CPC&utm_campaign=VNADFB2016
<><<><><><><><>><><><><><><><>

Việc biết được số điện thoại khách hàng truy cập website đến từ đâu và xem sản phẩm gì sẽ giúp doanh nghiệp có định hướng chăm sóc khách hàng tốt hơn và chọn kênh quảng cáo mang lại hiệu quả tốt nhất cho doanh nghiệp của mình.