Chỉ số Conversion rate trong Google Analytics

CONVERSION RATE LÀ GÌ? Chúng ta đều biết một website có càng nhiều người truy cập càng tốt. Tuy nhiên ngoài số lượng traffic tăng, còn một thông số rất quan trọng là tỷ lệ Conversion rate. Vậy Conversion Rate là gì? Nếu website của bạn là web bán hàng, thì Conversion Rate là tỷ [...]