KINH NGHIỆM SALES ” XƯƠNG MÁU ” TỪ FACEBOOK

1. Facebook Marketing phải có A/B testing
2. Nâng dần ngân sách khi thấy hiệu quả, không nên nâng ngân sách quá nhanh
3. Hãy kiểm soát chỉ số “ Tần Suất “ Ko nên để Tần Suất >1.1 – 1.2
4. Chuẩn hóa mọi content (chú ý: ảnh, text, link, call to action đều gọi content hết)
5. Hãy luôn luôn sáng tại (nội dung, hình ảnh, cách chạy,…)
6. Hãy luôn theo dõi trend
7. Seeding cũng 1 nghệ thuật
8. Target hành vi chuẩn hơn sở thích
9. Muốn “rẻ” đăng nhiều ảnh, video
10. Muốn “ra đơn thì phải “kêu gọi“
11. Hãy thử quảng cáo trên Instargram

Cẩm nang sale trên facebook
12 Bền vững hãy làm phễu
13. Hầu hết chúng ta đang quên chăm sóc lại Khách Hàng cũ
14. Không nên tạo mẫu quảng cáo từ 22h – 0h: Quảng cáo sẽ tiêu tiền rất nhanh
15. Không nên tạo mẫu quảng cáo vào giữa khung giờ hành
chính: Tỷ lệ giá đắt rất cao
16. Một campaign không nên chạy đồng thời cả mobile và PC: Tỷ lệ hiển thị trên mobile sẽ chiếm từ 80-90%. Nên chia làm 2 campaign riêng biệt
17. Nên tăng tiền trước 2 tiếng so với thời gian vàng của bạn
18. Tạo bài viết nên để reach tự nhiên 1-2 tiếng. Không nên chạy quảng cáo ngay
19. Luôn chú ý đến điểm chất lượng để tối ưu nội dung và hình ảnh: Điểm chất lượng ảnh hưởng rất lớn đến reach và giá CPM.