Đừng tin vào lãi suất ngân hàng, hãy tin vào LÃI SUẤT THỰC

– Năm trước, một quả trứng giá 1 đồng. Do lạm phát 15% tức giá cả hàng hóa tăng 15%, năm nay một quả trứng giá 1.15 đồng.
– Người dùng gửi tiết kiệm với mức lãi suất 12%, tức gửi 1 đồng vào năm trước thì năm nay, sau 1 năm sẽ nhận được 1.12 đồng.

=> Nếu không để ý tới giá cả hàng hóa, rõ ràng người gửi tiết kiệm có lãi vì số tiền nhận được tăng lên sau 1 năm.
Tuy nhiên do 1.12 đồng hiện tại chưa mua được 1 quả trứng(giá 1.15 đồng), thực tế người gửi tiền chịu lãi suất âm khi tính thêm cả lạm phát. Lãi suất thực cho ta biết thực tế người gửi tiền có lợi hay không.

Cách tính gần đúng lãi suất thực

Cách tính gần đúng lãi suất thực:
1+ lãi suất danh nghĩa = (1 + lãi suất thực)(1 + lạm phát)
Hay (1 + lãi suất thực) = (1+ lãi suất danh nghĩa)/(1 + lạm phát)
Theo tình huống trên
1+ lãi suất thực = (1+ 12%)/(1+ 15%) = 0.974
lãi suất thực = 0.974 – 1 = – 0.026 = – 2.6%

=> Đi đầu tư thì tính toán thiệt hơn thông qua lãi suất thực nhé. Đừng để mất tiền vì thiếu hiểu biết!